top of page

Wij roepen op tot VREDE in Oekraïne

  • Wij veroordelen elke vorm van geweld, militair machtsvertoon en militaire logica, ze leiden nooit tot de oplossing van een conflict.

  • We zijn solidair met de vredesbewegingen in Rusland, Oekraïne en wereldwijd en veroordelen de gewelddadige agressie door Poetin in Oekraïne.

  • We zijn solidair met alle slachtoffers van oorlog en geweld in Oekraïne en in de wereld en met de burgers die getroffen wordt door de sancties.

  • We ondersteunen de acties voor humanitaire hulp in Oekraïne en opvang van vluchtelingen hier.

  • We zijn ons bewust van de processen die tot escalatie leiden. De conflictpartners aan beide kanten blijven doorgaan met steeds  gewelddadigere acties,  vanuit de verwachting de andere ‘klein te krijgen’. Daarom roepen we op tot dringende de-escalatie.

  • Wapenleveringen, ingrijpende sancties, landen die hun neutraliteit opgeven en meer toetredingen tot de NAVO dragen bij tot verdere escalatie van het geweld  en doet de dreiging tot gebruik van kernwapens toenemen.

  • Hoe langer de escalatie duurt hoe moeilijker en langduriger het proces van de-escalatie. Hoe meer doden, gewonden, vernieling van het milieu en hoe moeilijker de wederopbouw.

  • We willen dat op Europees niveau, Rusland inbegrepen, constructief aan gemeenschappelijke veiligheid gewerkt wordt, dit kan best door de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).

  • We blijven oproepen om alle mogelijke diplomatieke middelen te gebruiken  in het conflict tussen Rusland en Oekraïne en aan de-escalatie te werken.

  • We herinneren aan de verantwoordelijkheid van de NAVO, die gedurende drie decennia met haar permanente uitbreiding geweigerd heeft rekening te houden met de Russische veiligheidsbelangen, en mede de voedingsbodem voor dit conflict creëerde.

bottom of page