top of page

The Full Story

Over ons

De Leuvense Vredesbeweging vormt een samenwerkingsverband van 7 Leuvense organisaties (klik hier voor meer details), werkzaam rond vrede, ontwapening, verzoening en geweldloze conflicthantering. Samen ondersteunen we elkaars acties en campagnes en plannen jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Dag van de Vrede en de Herdenking van Hiroshima-Nagasaki. We spelen ook in op de actualiteit. Samen volgen we dossiers op, nemen initiatief en nemen deel aan acties nationaal en internationaal. We ondersteunen het lidmaatschap van stad Leuven als lid van 'Mayors for Peace'.

Onze werking richt zich zowel naar de beleidsmakers als naar het grote publiek.

 

De Leuvense Vredesbeweging wordt geruggesteund door Hart Boven Hard. De Vredeskerk en de Vredesbeiaard zijn partners van de Leuvense Vredesbeweging die mee de acties ondersteunen.
 

De Leuvense Vredesbeweging steunt ook de acties van Handicap International – Klaprozen voor Vrede en Amnesty International Leuven met de maandelijkse schrijfavonden. 

klaproos 1.png

Ons Logo

Logo_peace_movement_leuven_text_edited.png

Een woordje uitleg over het nieuwe logo van de Leuvense Vredesbeweging:


Tegen de achtergrond van de Leuvense vlag prijken 2 klaprozen, een rode en een witte.


De rode klaproos staat symbool voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, en bij uitbreiding voor de slachtoffers van alle conflicten sinds die tijd. De keramieken rode klaproos werd ontworpen door wijlen Anita Huybens, een kunstenares van bij ons, en siert menig tuin en openbare instelling. Deze klaproos getuigt van een sterke vredeswil en wordt verkocht ten voordele van ontmijnings- en revalidatieprojecten van Handicap International.


De witte klaproos staat symbool voor de afwijzing van oorlog, voor duurzame vrede en actief vredeswerk, waarin vrouwen een belangrijke rol spelen. Ze symboliseert zowel de kracht als de kwetsbaarheid van de burgers en dan vooral van vrouwen in conflictgebieden. Ze herinnert aan het aantal burgerslachtoffers dat sinds de wereldoorlogen toeneemt. De witte klaproos staat ook symbool voor ‘Resolutie 1325’ van de VN-Veiligheidsraad om meer vrouwen te betrekken bij wereldwijde vredesopbouw en -handhaving. Ze roept op om door samen te werken, slachtoffers te voorkomen.

Contacteer ons

 
klaproos4.png

Bedankt voor de inzending!

Contct
bottom of page