20 augustus 2021

Afghanistan: oproep tot solidariteit


De Leuvense Vredesbeweging roept de regering op tot solidariteit met de Afghaanse bevolking. Zij stuurde onderstaande brief naar de Eerste minister, de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Asiel en Migratie.  

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Mevrouw Sophie Wilmès

Karmelietenstraat 15

1000 Brussel

 

Aan de Eerste Minister

De heer Alexander De Croo

Wetstraat 16

1000 Brussel

 

Aan de Staatssecretaris van Asiel en Migratie

De heer Sami Mahdi

Lambermontstraat 2

1000 Brussel Leuven, 20 augustus 2021

 

Geachte Eerste Minister,

Geachte Minister van Buitenlandse Zaken,

 

 

Als Leuvense Vredesbeweging zijn wij heel bezorgd om de veiligheid van de Afghaanse bevolking en vooral voor de Afghaanse vrouwen, mensenrechtenactivisten en journalisten en allen die ons leger en ngo’s hebben bijgestaan.

 

Wij veroordelen elke vorm van geweld en vragen U om diplomatiek een rol te spelen in internationale onderhandelingen om bloedvergieten te voorkomen en om de mensen- en vrouwenrechten te helpen respecteren onder het Taliban-regime.

 

Mensenrechtengroepen in Afghanistan waarschuwden reeds maanden geleden voor de snelle opmars van de Taliban. De internationale gemeenschap heeft een afwachtende houding aangenomen met de dramatische gevolgen van vandaag.

 

Wij vragen om als land solidair te zijn met de bevolking van Afghanistan. Om meer hulp te bieden aan alle mensen die het land willen verlaten. Om luchthavens open en toegankelijk te houden voor mensen die willen geëvacueerd worden.

 

Wij vragen ook om uw invloed te gebruiken om bij de VN Mensenrechtenraad aan te dringen op een VN-onderzoek naar schendingen van mensenrechten in Afghanistan.

 

Militaire oplossingen zijn er niet. De illegale inval van 20 jaar geleden en de militaire bezetting sindsdien hebben geen vrede en rust gebracht in Afghanistan, die hebben alleen vele mensenlevens gekost.

 

Wij vragen met aandrang dat alle beschikbare humanitaire, politieke en diplomatieke middelen maximaal worden benut om de bevolking van Afghanistan te beschermen.

 

Wij vragen ook om af te zien van de logica ‘dat militaire oplossingen noodzakelijk zijn’.

Democratie en vrouwenrechten kunnen niet van buitenaf en met geweld opgelegd worden.

 

 

Met vriendelijke groeten,

de Leuvense Vredesbeweging