that's enough - stop the war now.jpg

STATEMENT

van de Leuvense Vredesbeweging naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne

Wij veroordelen elke vorm van geweld, militair machtsvertoon en militaire logica, en dit van elke partij. Poetin moet de Russische troepen onmiddellijk terugtrekken uit Oekraïne en de territoriale soevereiniteit eerbiedigen.

Wij voelen mee met alle slachtoffers van geweld en de gevolgen van militair optreden en boycots die de burgerbevolking treffen.

Hoe veilig moeten we ons als Belgen voelen door dit gewapende conflict? Kunnen we ons veilig voelen als lid van de Navo?  Niets is minder waar. Twee  kernwapenstaten, de VS en Rusland staan met messen tegenover elkaar.  VS kernwapens staan klaar in Kleine Brogel.

Provocatie, legeroefeningen, wapenleveringen hebben de escalatie in de hand gewerkt.  Vredesbewegingen wereldwijd hebben initiatieven genomen en aangedrongen om  rekening te houden met  veiligheidsbelangen. Ook de vredesbewegingen in Oekraïne en Rusland ondernamen acties om een gewapend conflict te voorkomen. Men is maar zo veilig als de andere zich veilig voelt. Maar het spierballengerol bleef doorgaan.

De diplomatie heeft gefaald. Onze politici keurden vorige maand nog 14 miljard euro extra goed om te investeren in het leger, bewapening en het ontwikkelen er van. Op onze vraag hoeveel ze extra investeren in vredesonderhandelingen, diplomatie, conflictpreventie en management, kregen we geen antwoord.

Wij vragen een onmiddellijk staakt het vuren, hervatting van overleg en bereidheid tot luisteren en handelen vanuit een wederzijds respect voor ieders veiligheidsgevoel.

 

De Leuvense Vredesbeweging

www.vredeleuven.org

Lees hier ook de statements van diverse andere verenigingen en diverse vredes oproepen

 
20220225-Ukraine-Website-1024x576.png

Peace conference : text of Yurii Sheliazhenko, - Ukrainian Pacifist Movement

Dear friends, thank you for giving peace a chance at this conference. Peace and solidarity in Europe and worldwide is a powerful dream, but it was turned into a wild delusion of crushing common enemy at any cost which already faces nightmarish risks of protracted bloodshed, food shortages, hyperinflation, economic and ecological crisis, and unthinkable but still seriously planned nuclear war. I think people gathered here understand that peace and solidarity means a need for immediate ceasefire and comprehensive peace talks to find common ground between Ukraine and Russia, between East and West. We are all living on the same planet, and therefore we must find a common ground. But some people are apparently living on a different planet, where deadly weapons and refusal to negotiate somehow brings peace, while distrust and hatred somehow creates solidarity.

Yurii-Sheliazhenko.jpg

Differences between these planets are differences between the progressive culture of peace and nonviolence and archaic culture of war and violence. On the planet of peace the people are talking, on the planet of war the crowds are fighting. But I assure you it is the same planet, the war is just a dark side of it, along with propaganda of war with its unrealistic images of existential enemies and heroic killers defending their country. On the dark side there are a lot of efforts to turn all people into armies through propaganda of war in media and education, military recruiting and mobilization campaigns, corruption and pressure multiplying hawks and harassing doves.

 
 

24 mei Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening

Heel iets anders dan de Internationale Vrouwendag in maart, het gaat nu om vrouwen die zich inzetten voor de vrede.

Tijdens de Koude oorlog in de jaren tachtig organiseerden Vrouwen zich in grote aantallen om te protesteren tegen nucleaire wapens en de wapenwedloop. Daarop is toen de Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening is in het leven geroepen  door het Women Peacemakers Program. Het doel van de dag is om wereldwijd aandacht te vragen voor de rol van de vrouw als vredesactivist.

De eerste vrouw die de Nobelprijs voor vrede in ontvangst mocht nemen was Bertha von Suttner op 10 december 1905.

Ze zette afdelingen op van Het internatonal Peace and Arbitration Association in andere landen waaronder in Italië, Oostenrijk en Duitsland. In 1891 richt Bertha von Suttner de Oostenrijkse Vredesbeweging op, waarvan ze voorzitster blijft tot aan haar dood.

Ze pleitte verder ook voor de oprichting van een internationaal Hof van Arbitrage.
In 1899 wordt in Den Haag de Eerste Vredesconferentie op regeringsniveau gehouden. Bertha mag zelf niet deelnemen aan de conferentie omdat ze een vrouw is, en houdt dan maar ‘salon’ voor internationale pacifisten, journalisten en politici in het Kurhaus. Op deze vredesconferentie werd dan besloten om een Hof van Arbitrage op te richten. Ongetwijfeld een hoogtepunt in haar leven als pacifiste en activiste.

bvs-1890.jpg
 

brief "Geen oorlog in Oekraïne"


Naam afzender

Adres Afzender

 

Aan:

Eerste Minister De Croo - contact@premier.be

Wetstraat 16

1000 Brussel

 

Minister van Buitenlandse Zaken Wilmes - sophie.wilmes@diplobel.fed.be 

Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

 

Leuven, …………2022

Betreft: Oplopende spanningen in Oekraïne

 

Geachte Minister

De VS en Rusland, twee kernwapenstaten, blijven in Oekraïne een mogelijke escalatie aanwakkeren door wapenleveringen, legeroefeningen en het betrekken van de NAVO partners bij een mogelijk gewapende aanval.  Komt het tot een escalatie dan zal ook Europa mee gesleurd worden in een oorlog. 

België moet zich binnen de NAVO uitspreken en aandringen om te stoppen met provocatie en aandringen om  rekening te houden met de veiligheidsbelangen van Rusland.  Het opnemen van Oekraïne in de NAVO ziet Rusland als bedreigend. 

Wij sluiten ons aan bij andere Vredesbewegingen en pleiten ervoor om Oekraïne en andere landen in de grenszone tussen de NAVO en Rusland,  het statuut te geven van een neutrale staat, in een gedemilitariseerde zone met bijhorende veiligheidsgaranties.

Wij veroordelen elke vorm van geweld en militair machtsvertoon, van elke partij.  We vragen aan België om alle diplomatieke middelen in te zetten om tot een vreedzame oplossing te komen in dit aanzwellend conflict. Wij vragen ook dat België andere landen overhaalt om hetzelfde te doen en zich binnen NAVO duidelijk uit te spreken tegen elk militair optreden.

Vriendelijke groeten,

 

Naam

Handtekening

28 januari 2022

brief 14 miljard extra voor Defensie


Aan:

Minister van Defensie Ludivine Dedonder - ludivine.dedonder@mil.be

Lambermonstraat 8
1000 Brussel

 

Eerste Minister De Croo - contact@premier.be

Wetstraat 16
1000 Brussel

                                                                                   

Betreft: Investering in Belgische defensie 14 miljard

 

Geachte Minister

 

Wij vernemen dat ons land de volgende acht jaar 14 miljard euro meer zal investeren in het leger, bewapening en het ontwikkelen er van.

 

Wij zijn er ons van bewust dat veiligheid een belangrijk aandachtspunt is voor zowel ons burgers als voor de regering. Als Leuvense Vredesbeweging en bezorgde burgers zien wij echter niet hoe agressie door extra bewapening, het investeren in 'slimme' oorlogstechnologie zoals drone-gestuurde mijnen of in F-35 oorlogsvliegtuigen om massavernietigingswapens te vervoeren of te gebruiken, de veiligheid van de bevolking en de wereld kan verbeteren.

 

Conflicten en spanningen los je niet op een vredevolle manier op met een gewapend optreden en militair machtsvertoon.

 

Mogen wij u vragen hoeveel de volgende jaren bijkomend geïnvesteerd wordt in extra diplomatie, extra conflictpreventie en geweldloze conflictoplossingen?

 

België doet mee aan een nieuwe wapenwedloop. Ondertussen wordt de bevolking geconfronteerd met een gezondheids- en energiecrisis. Wij zijn heel verontwaardigd over deze gang van zaken en betreuren ten zeerste de beslissing van de regering.

 

Vriendelijke groeten,

de Leuvense Vredesbeweging

 

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Mevrouw Sophie Wilmès

Karmelietenstraat 15

1000 Brussel

 

Aan de Eerste Minister

De heer Alexander De Croo

Wetstraat 16

1000 Brussel

 

Aan de Staatssecretaris van Asiel en Migratie

De heer Sami Mahdi

Lambermontstraat 2

1000 Brussel Leuven, 20 augustus 2021

 

Geachte Eerste Minister,

Geachte Minister van Buitenlandse Zaken,

 

 

Als Leuvense Vredesbeweging zijn wij heel bezorgd om de veiligheid van de Afghaanse bevolking en vooral voor de Afghaanse vrouwen, mensenrechtenactivisten en journalisten en allen die ons leger en ngo’s hebben bijgestaan.

 

Wij veroordelen elke vorm van geweld en vragen U om diplomatiek een rol te spelen in internationale onderhandelingen om bloedvergieten te voorkomen en om de mensen- en vrouwenrechten te helpen respecteren onder het Taliban-regime.

 

Mensenrechtengroepen in Afghanistan waarschuwden reeds maanden geleden voor de snelle opmars van de Taliban. De internationale gemeenschap heeft een afwachtende houding aangenomen met de dramatische gevolgen van vandaag.

 

Wij vragen om als land solidair te zijn met de bevolking van Afghanistan. Om meer hulp te bieden aan alle mensen die het land willen verlaten. Om luchthavens open en toegankelijk te houden voor mensen die willen geëvacueerd worden.

 

Wij vragen ook om uw invloed te gebruiken om bij de VN Mensenrechtenraad aan te dringen op een VN-onderzoek naar schendingen van mensenrechten in Afghanistan.

 

Militaire oplossingen zijn er niet. De illegale inval van 20 jaar geleden en de militaire bezetting sindsdien hebben geen vrede en rust gebracht in Afghanistan, die hebben alleen vele mensenlevens gekost.

 

Wij vragen met aandrang dat alle beschikbare humanitaire, politieke en diplomatieke middelen maximaal worden benut om de bevolking van Afghanistan te beschermen.

 

Wij vragen ook om af te zien van de logica ‘dat militaire oplossingen noodzakelijk zijn’.

Democratie en vrouwenrechten kunnen niet van buitenaf en met geweld opgelegd worden.

 

 

Met vriendelijke groeten,

de Leuvense Vredesbeweging

20 augustus 2021

Afghanistan: oproep tot solidariteit


De Leuvense Vredesbeweging roept de regering op tot solidariteit met de Afghaanse bevolking. Zij stuurde onderstaande brief naar de Eerste minister, de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Asiel en Migratie.  

We need to develop the bright side of our planet, strengthen the peace movement to turn belligerent crowds into peace-loving people. We need to build a nonviolent society without enemies and without borders dividing people, a society based on conscientious objection to military service,  on refusal to kill or commit any other crime, on restorative justice, universal skills of soft-power self-organization and conflict management. We need peace science and education to learn effective practical methods of nonviolent life. We need media peace and cyber-peace to maintain nonviolent discourse, to shed light into violent darkness on all sides instead of dragging humankind into one-sided darkness. We need a peace economy to invest in peacebuilding instead of self-destruction. Military patriotic upbringing and conscription is common evil of Russia and Ukraine which escalated the conflict and led to the war, and it should be condemned and prohibited by international law as well as such immoral practices as repressions against peace movement in Russia and total military mobilization of population in Ukraine with no respect to sanctity of conscience, personal choices to avoid direct or indirect participation in war. We should challenge the stereotype of military victory insisting on historical truth that all efforts to conquer absolute power were failed painfully no matter how self-righteous conquerors were, that nobody can win everything even under pretext of good cause, that all power should be reasonable and fairly shared and, therefore, we can’t and don’t need to win, we can and need to win-win. I wish all Europe will speak in one voice that war is a problem, not a solution. Let’s refuse to kill and build peace on Earth together.

 

Wish you peace and happiness.

 

Yurii Sheliazhenko, Ph.D. (Law)

Executive secretary, Ukrainian Pacifist Movement

Board member, European Bureau for Conscientious Objection (Brussels, Belgium)

Member of the Board of Directors, World BEYOND War (Charlottesville, VA, United States)

Lecturer and Research associate, KROK University (Kyiv, Ukraine)

LL.M., B.Math, Master of Mediation and Conflict Management