top of page

Algemeen

Vredeleuven.be wordt vertegenwoordigd door Ria Verjauw en Tine Seaux.

ON: ?????

 

Door het gebruik van de vredeleuven.org website en diensten verleend door de Leuvense vredesbeweging, verbindt je je er uitdrukkelijk toe dat je de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard hebt. Het gebruik van de website is voor eigen rekening en risico.

Heb je hierover vragen of opmerkingen, kan je steeds terecht op vredeleuven@gmail.com

 

Doel

Vredeleuven.org verleent de gebruiker van de website toegang en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële en commerciële doeleinden. De informatie op vredeleueven.be wordt alleen voor informatieve en educatieve doeleinden gebruikt. Vredeleuevn.be behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.  De bronnen op deze website zijn niet bedoeld om volledig systematisch of volledig te zijn, noch betekent opname op deze site enige goedkeuring of aanbeveling. We geven geen garanties, expliciet of impliciet, over de waarde of het nut voor enig doel van de informatie en bronnen op deze website.

Beperkte aansprakelijkheid

Vredeleuven.org spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist zou zijn. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vredeleuven.org nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Tenzij anders specifiek vermeld op de pagina of post, liggen alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen bij Ketokriebels.be.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vredeleuven.org, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.  Dit werk is beschikbaar gemaakt onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Niet-wijzigen 4.0 Internationale Licentie .

Auteursrechten

Sommige fan onze foto's bevatten foto's van personen.  Indien u meent dat uw privacy zou worden geschonden door publicatie van sommige van deze foto's, kan u vragen deze foto's te verwijderen via een mail aan vredeleuven@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
bottom of page