top of page
Geweldloze Conflicthantering

Hoe kunnen we bouwen aan duurzame vrede, op school, in de samenleving en in de internationale sfeer? Hoe kunnen leerkrachten en scholen aan de slag rond thema's als geweld, conflict en vrede? Om inspiratie en aanknopingspunten aan te reiken, legde onderzoeker Maarten Van Alstein van het Vlaams Vredesinstituut in deze nieuwe praktijkgids de wetenschappelijke literatuur en de nieuwe, voorlopige Vlaamse eindtermen voor het secundair onderwijs onder de loep.

bottom of page