top of page
Activiteiten van de Leuvense Vredesbeweging - Foto's 2019

Leuven, 14 december 2019 - De Andere Kerstmarkt

Op 14 en 15 december 2019 vond in Leuven de 25 ste "Andere Kerstmarkt plaats.   Deze kerstmart bestond uit solidaire geschenkenstands van vzw's en ngo's die de kloof tussen arm en rijk bestrijden in het noorden en/of het zuiden.

We konden genieten van de warme overdekte cafetaria met verse pannenkoeken, drank en soep t.v.v. Samen Tegen Armoede en Wereldsolidariteit.
Samen Tegen Armoede, Wereldsolidariteit en Beweging.net wil mensen in deze tijden van "koopjeswoede" een solidair aanbod aanreiken. De verschillende stands op deze kerstmarkt werden bemand of bevrouwd door ngo’s of vzw’s die op elke op hun manier in Noord en/of Zuid de kloof tussen rijk en arm bestrijden. De extra inkomsten uit de verkoop op "de Andere Kerstmarkt" waren voor al deze organisaties zeer welkom. De opbrengst van de cafetaria was voor Welzijnszorg en Wereldsolidariteit.  Ook de Leuvense vredesbeweging was met een tand aanweig. 

 

Brussel, 10 november 2019 - bezoek tentoonstelling 'Oorlogspropaganda weerstaan'

De tentoonstelling oorlogspropaganda weerstaan ! gaat dieper in op de drijfveren waarop de propaganda steunt, op basis van werkelijke of verzonnen gebeurtenissen (waarbij we de (on)juistheid van de uitspraken in het midden laten en zeker geen partij kiezen). Deze tentoonstelling onderzoekt de methoden en processen van de oorlogspropaganda vanaf 14-18 tot de hedendaagse tijd om de onveranderlijkheid en de herhaling van de mechanismen en de argumenten doorheen de tijd bloot te leggen. De tentoonstelling is opgebouwd rond 10 principes, die door Anne Morelli (Université Libre de Bruxelles) worden beschreven in haar boek “Elementaire principes van oorlogspropaganda” dat in het Nederlands verscheen bij uitgeverij EPO.De tentoonstelling gaat eveneens in op de tegenstanders van de oorlog, waarbij niet alleen duidelijk wordt dat het moeilijk is om tegenargumenten tegen de oorlogspropaganda te ontwikkelen, maar ook dat weerstand tegen de oorlog of de weigering om deel te nemen niet zonder risico zijn.De kennis van de mechanismes van de oorlogspropaganda zou ons moeten helpen om een kritische blik te werpen op wat we elke dag zien en horen, meer bepaald in de media.Technische ficheDe tentoonstelling bevat 30 oprolbare panelen (roll-up) op voet, met een breedte van 1m20 en een hoogte van 2m20. Er dient een oppervlakte van minimum 120 m² te worden voorzien.Het vervoer, de opstelling en de afbraak worden verzekerd door het War Heritage Institute. De deelname aan de kosten bedraagt 100 euro per week.

Leuven, 23 september 2019 - Actie voor een KUL mensenrechtencharter

 

Vóór een KU Leuven mensenrechtencharter en tegen deelname aan projecten voor een nieuwe wapenwedloop opgedrongen door EU.

Leuven, 21 september 2019 - Dag van de vrede

Op deze dag staat Leuven volledig in teken van vredevolle dialoog en een oproep tot geweldloze probleemoplossing.

 

Leuven, 7 augustus 2019 - Actie Hiroshima-Nagasaki

74 jaar na de ontploffing van de eerste kernbommen, nl. op Hiroshima (6 augustus 1945) en Nagasaki (9 augustus 1945), beschikken vandaag 9 landen over een kernwapenarsenaal en zijn er andere landen en niet-statelijke actoren die kernwapens zouden willen ontwikkelen. De vredesbeweging wil dat er een einde komt aan de dreiging met deze massavernietigingswapens en zet de herdenking van die eerste atoomaanvallen in het teken van deze hernieuwde dreiging.