top of page

BEWAPENING EN GEWAPENDE CONFLICTEN:
INVLOED OP KLIMAAT EN MILIEU

 

Regeringen moeten zich verbinden de uitstoot door militaire activiteiten te beperken.

 

Een gezond milieu is een voorwaarde voor duurzame vrede. Milieuproblemen maken veel slachtoffers. Ze zijn nu al aanleiding tot conflicten en migratiestromen. De strijd voor het milieu moet samengaan met de strijd voor vrede. We moeten vragen durven stellen over de grote budgetten die naar militaire defensie gaan, geld dat men zou moeten besteden aan  vredesopbouw en milieubehoud.

Vrede en milieu Boom groen bruin.jpg
gas-mask-gnu.gif

Klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van de Militairen

Klimaatverandering en milieuvervuiling zijn niet te vermijden in de moderne oorlogsvoering. De rol van het leger in de klimaatverandering is enorm groot.

Militairen en zwarte rook.jpg

Milieuproblemen door bewapening 

20% van de wereldwijde milieuvervuiling is het gevolg van militaire activiteiten.

Alle legers wereldwijd zijn samen verantwoordelijk voor de grootste uitstoot van CO2. Vaak worden de bijdragen van het leger niet vermeld als het over de CO2 uitstoot gaat, noch wordt het vermeld in de strategieën om de verlaging van de uitstoot te bekomen.

bottom of page